<

Muče li vaše dijete crijevne tegobe?

Crijevne tegobe kod djece mogu se spriječiti, a ako su se već pojavile, mogu se ublažiti. Pomoću indikatora nelagode u crijevima, provjerite vjerovatnost pojave crijevnih tegoba kod vašeg djeteta.
Odgovorite na sljedeća pitanja i provjerite rezultat.